ศูนย์กลางข้อมูล เรียก Taxi counter = 56026

ช่องทางใหม่ในการเรียกรถแท็กซี่ที่ได้รับการคัดเลือกมันใจได้ว่าเป็นรถที่สะอาดและปลอดภัยรวมถึงผู้ขับ มีใบอนุญาตตรวจประวัติถูกต้อง เพียงกรอกรายละเอียดด้านล่าง


กรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ

หมายเหตุ

ไม่ควรบอกความลับส่วนตัว / บัตรเครดิต /เด็ก/ สตรี ที่อาจจะเกิดภัย